Taalrijke membraanpompen Toepassigen | SPS
Responsive menu

Membraanpompen Toepassingen

Industriële Toepassingen

De membraanpompen bieden duurzame en veilige oplossingen aan voor een groot aantal industriële toepassingen.
Ze zijn ideaal voor het pompen van corrosieve en ontvlambare chemische stoffen, moeilijke toepassingen zoals viskeuze vloeistoffen, vloeistoffen met vaste deeltjes en schurend gier.
Naast de talrijke beschikbare materiaalmogelijkheden zijn de membraanpompen ook nog zelfaanzuigend, kunnen ze droog lopen, en mogen ondergedompeld worden geïnstalleerd zonder moeilijkheden.
Door hun kenmerken en veelzijdigheid zijn de membraanpompen geschikt voor tal van industriële markten en toepassingen.

Verflagen

 • Verpompen en doseren  van verf, inkt en kleurstof
 • Kunnen lage tot hoge viskeuze vloeistoffen verpompen
 • Als voeding pomp voor spuitpistolen
 • Spoel/reinigen van verfleidingen met solventen
 • Als er vloeistoffen met lage schuif/zachte vloeistoffen transfers nodig zijn

Keramische Vloeistoffen

 • Hoge abrasieve slikken
 • Keramisch slib
 • Moule vulling

Mijnbouw

 • Ontwatering zowel onder als bovengrondse terreinen en steengroeven
 • Abrasieve modder en slik mengelingen
 • Doseer reagenten
 • Transfer van solventen voor de scheiding van mineralen van erts
 • Transfer van brandstoffen voor voertuigen en machines
 • Kunnen werken in geklasseerde/gevaarlijke omgevingen

Electrogalvanisch verzilveren en Anodizatie

 • Het opnieuw vullen van chemicaliën in tanks voor anodisatie etc.
 • Roeren/Mixen van reiniging vloeistoffen
 • Filtratie wanneer kritieke reiniging moet voor hoge kwaliteit wisselstukken
 • Afpompen van corrosieve en met harde deeltjes geladen afvalwater
 • Circulatie van vloeistof om neerslag te voorkomen

Pulp en Papier

 • Drukinkten
 • Transfer van lijmen en kaolinklei
 • Bulk transfer

Olie en Gas

 • Kan verpompen in geklassificeerde/gevaarlijke omgeving
 • Verpompen van bezonken vijvers
 • Verpompen van olie en glycol
 • Verpompen van slib en vloeistoffen met vaste deeltjes

Water Behandeling

 • Verpompen van met vaste deeltjes beladen media
 • Verpompen van zinkput
 • Doseerpompen

Chemische Producten

 • Uitstekende chemische weerstand bij corrosieve/gevaarlijke chemische stoffen
 • Laden en ontladen van tankers, tanks en vaten
 • Kunnen lage tot heel viskeuze vloeistoffen verpompen
 • Kunnen gebruikt worden als draagbare pomp
 • Ook voor afmeten/doseren van chemicaliën

Algemeen Gebruik

 • Uitstekend chemische weerstand tegen corrosieve en gevaarlijke chemische producten
 • Kunnen gebruikt worden als draagbare pomp
 • Nood/back-up pomp
 • Behandeling van afval